Adolph Menzel
Adolph Menzel's Oil Paintings
Adolph Menzel Museum
December 8, 1815 Breslau - February 9, 1905 Berlin.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Adolph Menzel.org, welcome & enjoy!
Adolph Menzel.org
 

unknow artist
A still life with tulips, roses, a red turban cup lily, auricula, jasmin, an iris, carnations and other flowers in a vase, all in a stone niche.
17th century Oil on canvas 82,6 x 63,6 cm cjr
ID: 74947

unknow artist A still life with tulips, roses, a red turban cup lily, auricula, jasmin, an iris, carnations and other flowers in a vase, all in a stone niche.
Go Back!unknow artist A still life with tulips, roses, a red turban cup lily, auricula, jasmin, an iris, carnations and other flowers in a vase, all in a stone niche.


Go Back!


 

unknow artist

  Related Paintings of unknow artist :. | Fruhling, Dorfansicht | Russian Ballet | Portrait of Stanislaw Kostka Potocki | Arab or Arabic people and life. Orientalism oil paintings 140 | Portrait of girl in the blue |
Related Artists:
William Sidney Mount
1807-1868 William Sidney Mount Galleries William Sidney Mount (November 26, 1807 ?C November 19, 1868) born in Setauket, New York was a renowned genre painter and contemporary of the Hudson River School. Mount trained at the National Academy of Design in New York. Two of his more famous paintings are Eel Spearing at Setauket (1845, New York State Historical Association, Cooperstown) and Bargaining for a Horse (1835, New-York Historical Society, New York City). Beginning as a history painter, Mount moved to depicting scenes from everyday life. The largest collection of his works is located in The Long Island Museum of American Art, History, and Carriages His home and studio, the William Sidney Mount House, is a National Historic Landmark. One of the local elementary schools in The Three Village Central School District is named in his honor, as is PS 174 elementary school in Rego Park, Queens. A residential building is named after him on the Stony Brook University campus.
Vincenzo Chialli
was born at Citte di Castello in 1787. After having learned the rudiments of art in that town, he visited Rome at the age of seventeen years, and became a disciple of Camuccini, whom he afterwards imitated. After leaving Rome he painted religious subjects at Borgo San Sepolcro, Urbino, Pesaro, and Venice, from whence he retraced his steps to Rome; but as the climate did not suit him, he left that city in 1822 and returned to Citta di Castello. He became Director of the School of Painting at Cortona in 1835, and died in 1840.
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).


Adolph Menzel
All the Adolph Menzel's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved